Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Påverka

Här får du information om hur Åstorps kommun fungerar och hur den styrs. Det finns också information om vad nämnder och förvaltningar gör samt vilka rättigheter du har som medborgare.

 

Den högsta makten har du som röstberättigad medborgare som i allmänna val röstar fram politiker, förtroendevalda.

 

På central nivå i Sverige finns det en riksdag och en regering. Genom de lagar och förordningar som stiftas anges de ramar som alla kommuner måste hålla sig inom.

 

Kommunfullmäktige

I Åstorps kommun finns det ett kommunfullmäktige som medborgarna i Åstorps kommun röstat fram. Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten.

Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse om leder och samordnar arbetet i kommunen.

 

Kommunstyrelsen och nämnder

Kommunstyrelsen har uppsikt över kommunens nämnder och bolag. Dessutom utser kommunfullmäktige nämnder, som har till uppgift att behandla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen och nämnderna ska verkställa de beslut som kommunfullmäktige fattar. De har också egen beslutanderätt i vissa frågor.

           
Senaste publiceringsdatum: 2019-04-15
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Medborgarkontoret

Storgatan 7
265 80 Åstorp

Tfn: 042-640 00
Fax: 042-506 23
E-post: mbk@astorp.se


Öppettider

Måndag-Onsdag

08.00-16.00

Torsdag

08.00-17.00

Fredagar

08.00-15.00

Lunchstängt

12:30-13.00


Öppettider under

Midsommar

 

Torsdag 20 juni         08.00-15.00

Fredag 21 juni         STÄNGT