Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Arkiv historia

Åstorps municipalsamhälle
Municipalsamhälle var en benämning på en tätort, som oberoende av kommunen i övrigt, skulle vårda de angelägenheter, som sammanhängde med tillämpningen av stadsstadgorna. Sedan landskommunerna fått vidgade befogenheter blev municipalsamhällena överflödiga och upplöstes. Detta tillkom efter 1898 i riket och från Åstorp redan i november 1899.

Här finns protokoll och andra handlingar från Åstorps municipalsamhälle fram till 1945.

Protokoll från 1867
Björnekulla kommun
Första kommunalstämman hölls redan 1863 i Björnekulla kommun. Protokoll från stämmor finns t o m 1954. Kommunalfullmäktige tillkom 1919 och protokoll finns intill 1945. Protokoll finns även från kommunalnämnden och dessutom handlingar från samma tidsperiod och dessutom handlingar om vägar och broar från 1831. Handlingar ordnade efter ämnen finns också under perioden, även räkenskapsböcker mm. Följande kommunala nämnder finns också förtecknade: Valnämnden, polisnämnden, luftskyddsnämnden och civilförsvarsnämnden, familjebidragsnämnden, hemhjälpsnämnden, hälsovårdsnämnden, folkskolestyrelsen, fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, arbetslöshetskommittén, nykterhetsnämnden, pensionsnämnden, livsmedelsnämnden och hyresnämnden.

Västra Broby kommun
Första kommunalstämman hölls 1863 i Västra Broby kommun. Protokoll från stämmor finns t.o.m 1950. Kommunalfullmäktige tillkom 1919 och protokoll finns t o m 1951. Protokoll finns även från kommunalnämnden samt handlingar ordnade efter ämnen, handlingar om räkenskaper m.m. Följande kommunala nämnder finns också: Valnämnden, hemhjälpsnämnden, familjebidragsnämnden, hälsovårdsnämnden, brandstyrelsen, beklädnadskommittén, dyrtidskommittén, tekniska nämnden, nykterhetsnämnden, civilförsvarsnämnden, biblioteksstyrelsen, styrelsen för V Broby skolbibliotek, arbetslöshetskommittén, pensionsnämnden, fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden.

Åstorps köping
Björnekulla kommun blev Åstorps köping 1946. Västra Broby kommun uppgick i Åstorps köping 1952. Protokoll och handlingar finnes fram t o m 1970 från såväl kommunalfullmäktige som kommunalnämnden. Dessutom finns protokoll och handlingar från de nämnder som fanns i köpingen. Dessutom finns handlingar efter särskilda ämnen, räkenskapshandlingar. De nämnder som redovisas i köpingen är följande: Polisnämnden, civilförsvarsnämnden, familjebidragsnämnden, hemhjälpsnämnden, brandstyrelsen, gatunämnden, tekniska nämnder, hälsovårdsnämnden, folkskolestyrelsen, lokala socialnämnden, fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, arbetslöshetsnämnden, nykterhetsnämnden, pensionsnämnden, hyresnämnden, lönenämnden,  byggnadsnämnden och valnämnden. Dessutom finns protokoll från Åstorps kristidsnämnd.

Senaste publiceringsdatum: 2017-06-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Medborgarkontoret

Storgatan 7
265 80 Åstorp

Tfn: 042-640 00
Fax: 042-506 23
E-post: mbk@astorp.se


Öppettider

Måndag-Onsdag

08.00-16.00

Torsdag

08.00-17.00

Fredagar

08.00-15.00

Lunchstängt

12:30-13.00