Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Åstorp och språket

Arbetet med att skriva klart och enkelt är en ständigt pågående process inom kommunen.
Åstorp & språket
Redan Gustav Vasa uppmanade fogdarna att använda ren svenska. Inom Åstorps kommun finns en strävan att skriva klart och enkelt. Detta gäller både det som skrivs inom kommunen och det som skrivs direkt till medborgarna.

Att skriva begripliga texter
  • ökar medborgarnas förtroende för myndigheterna
  • främjar demokratin och rättsäkerheten
  • sparar tid och pengar
  • är det lag på att skriva.

Källa: Klarspråksgruppen

Senaste publiceringsdatum: 2017-06-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare
042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se