Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Budget

På hösten varje år fastställer kommunfullmäktige budgeten för nästkommande år, vidare beslutas om en plan för de närmaste två åren.

I budgeten kan du läsa om övergripande förutsättningar samt hur mycket pengar varje nämnd tilldelats. Vidare beskrivs inriktningar och mål för nämndernas arbete under den aktuella perioden.

Du kan ladda ner budgetdokumentet eller beställa tryckt version från ekonomikontoret.

 

Budget 2018 samt flerårsplan 2019-2020


Den 25 september beslutade kommunfullmäktige om Åstorps kommuns budget 2018.


Utdrag ur förvaltningsberättelsen:

 

Åstorps kommun har utifrån sin storlek och sina förutsättningar en bra grund för att bedriva en god verksamhet. Det är allas ansvar att se till att hålla en hög standard i de tjänster som kommunen ska leverera, detta för att medborgarna ska få ut mesta möjliga för sina insatta skattekronor.

 

Satsningar i budget 2018:

 

- 3,0 Mkr till bredbandsutbyggnad på landsbygden

- 1,0 Mkr till digitaliseringsutveckling

- 1,0 Mkr till ledning av serviceavdelning och organisation

- 1,0 Mkr till ökade hyreskostnader hänförbart till omflyttningar från kommunhuset.

- 0,9 Mkr till arbetet gällande önskad sysselsättningsgrad

- 0,5 Mkr till inkubationsverksamhet

- 0,5 Mkr till kommunens inköpsorganisation

- 0,4 Mkr till drift av e-arkiv

- 0,3 Mkr till införandet av Enkla jobb

- 0,3 Mkr till utbildningsinsatser Åstorps bästa

- 0,2 Mkr till drift e-tjänster

- 0,1 Mkr till drift av naturreservat Kalvahagen

- 0,1 Mkr till utökning av granskningsavgifter inom revision

- 0,3 Mkr till förlängning av busslinje 520


Senaste publiceringsdatum: 2019-02-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ekonomiavdelningen

Växel: 042-640 00

E-post: ekonomi@astorp.se

Läs vidare

Budget 2015, Åstorps kommun, en del av Familjen Helsingborg

Klicka på bilden ovan för att bläddra online i budgetsokumentet. För att ladda ner budgeten till din dator, använd istället länkarna nedan.