Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kommunens organisation

Den kommunala organisationen i Åstorps kommun består av fyra förvaltningar och sju verksamhetsnämnder.

Totalt har kommunkoncernen en omslutning på ca 750 miljoner kronor och antalet anställda uppgår till ca 1 400 månadsavlönade. Förvaltningsorganisationen leds av kommunchefen.

Verksamheten leds av kommunstyrelsen och sex nämnder. De sex nämnderna är bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, räddningsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden. Här kan du läsa mer om organisationen.

          
Organisationsschema Åstorps kommun, en del av Familjen Helsingborg

Klicka på organisationsschemat ovan för att visa bilden i större format.

Senaste publiceringsdatum: 2017-06-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Paul Eklund
HR-chef/t.f. kommunchef
042-640 45

paul.eklund@astorp.se