Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kommunens organisation

Den kommunala organisationen i Åstorps kommun består av fyra förvaltningar och sju verksamhetsnämnder.

 

Totalt har kommunkoncernen en omslutning på ca 750 miljoner kronor och antalet anställda uppgår till ca 1 400 månadsavlönade. Förvaltningsorganisationen leds av kommunchefen.

Verksamheten leds av kommunstyrelsen och sex nämnder. De sex nämnderna är bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, räddningsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden.

Organisationsöversikt.
          
Senaste publiceringsdatum: 2019-09-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Anna Falkenstam
Ekonomichef/tillförordnad kommunchef
042-640 16

anna.falkenstam@astorp.se