Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Bolag

Åstorps kommun är helägare till tre stycken bolag Björnekulla Fastighetsbolag, Kvidingebyggen och Björnekulla IT bolag.
Björnekulla Fastighetsbolag äger och sköter kommunens alla egna fastigheter.
Kvidingebyggen äger och förvaltar allmännyttiga bostäder inom Åstorps kommun.
Björnekulla It AB äger och driftar bredbandskommunikation.
Senaste publiceringsdatum: 2017-06-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ronny Sandberg
042-64020
ronny.sandberg@astorp.se