Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Bygg- och miljönämnden

Glad påsk önskar bygg- och miljönämnden!

Bygg- och miljönämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare.

Bygg- och miljönämnden (nämnden) beslutar i frågor som rör byggande, användning av mark, samhällsplanering, livsmedelskontroll och miljö- och hälsofrågor i Åstorps kommun. Nämnden sammanträder normalt en måndagskväll per månad. Datum för sammanträde och vilka ärenden som nämnden ska besluta i anslås cirka en vecka före sammanträdet på Åstorps kommuns hemsida.


Samhällsbyggnadsförvaltningen är den förvaltning som utreder och hanterar nämndens frågor.


Kontaktuppgifter till dataskyddsombud för bygg- och miljönämnden är dso.astorp@jpinfonet.se


Läs mer härlänk till annan webbplats om hur Åstorps kommun behandlar personuppgifter.

FörtroendevaldParti Roll

Menaid Nocic

S

Ordförande

Karin LarssonC1:a vice
Joakim SandbergM2:e vice
Ulf CronbringSLedamot
Martina EngbergSLedamot
Janet NorbäckMLedamot

Sofie Andersson

L

Ledamot

Rolf Lundqvist

SD

Ledamot

Marcus Möller

SD

Ledamot

Senaste publiceringsdatum: 2020-04-08
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Bygg- och miljönämnden
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
042 - 640 00
sbf@astorp.se


Samhällsbyggnadsförvaltningen

042 - 640 00

sbf@astorp.se