Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Fullmäktigeberedning

Fullmäktigeberedningen består av presidiet från kommunfullmäktige. Den benämns även kommunfullmäktiges presidium. Uppgiften är att yttra sig över den interna budgeten för fullmäktige med valberedning samt för revisionen. Beredningen tar också initiativ till att framlägga förslag till förändringar av reglerna för representation.

Dessutom skall ordföranden i fullmäktige samråda med beredningen om ändrade sammanträdesdagar, tider eller platser eller inställelse av sammanträden.

Förtroendevald E-postParti Telefon
Per-Arne Håkansson

(S)

Ordf.

0706 - 21 03 74

Lucy Glinka

(S)

1v.ordf


Janet Norbeck

(M)

2v.ordf


Senaste publiceringsdatum: 2018-10-29
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Per-Arne Håkansson
Ordförande
042-51641
per-arne.hakansson@riksdagen.se

 


Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare

042- 640 13

merih.ozbalci@astorp.se