Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
Valurna

Valberedning

Efter varje allmänt val av kommunfullmäktige skall nämnder och styrelser besättas med förtroendevalda. Det blir därför valberedningens uppgift att från partierna avge förslag till fullmäktige på ledamöter som skall tjänstgöra under perioden. Även under perioden, då nya uppdrag skall besättas, träder valberedningen i funktion och föreslår namn
Förtroendevald Parti UppdragTelefon

Bitten Mårtensson

S

Ordförande


Murat ÖzbalciC1:a vice ordf.


Marcus MöllerSD2:a vice ordf.


Wiveca Andreasson

M

Ledamot


Bodil Hellberg
LLedamot 


Gunilla Pellinen

V

Ledamot 


Hans Sundström
KDLedamot Senaste publiceringsdatum: 2019-06-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar, skriv till oss!

kommun@astorp.se