Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen som består av 13 ledamöter, har samordnande uppgifter och kan sägas vara något av en kommunal regering.

Orförandeklubba i kommunstyrelsen

Arbetet i styrelsen får en särskild politisk betydelse, eftersom det här är möjligt att få en överblick över den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen leder den kommunala förvaltningen, handhar den ekonomiska förvaltningen, fullgör fullmäktiges uppdrag, bereder fullmäktiges ärenden och yttrar sig i samhällsfrågor.

Kommunstyrelsen sammanträder i regel en gång per månad. Det finns ett arbetsutskott ur kommunstyrelsen med  fem ledamöter och lika många ersättare.


Frågestund i kommunstyrelsen
Intresserad allmänhet ges möjlighet att närvara under femton minuter i början av sammanträdet, efter val av justerare men innan den egentliga handläggningen, för att ställa frågor om de ärenden som är upptagna på dagordningen och som inte avser myndighetsutövning eller är föremål för sekretess enligt sekretesslagen.

Efter denna frågestund genomförs sammanträdet inom stängda dörrar.

Förtroendevald Parti Telefon
Sandberg RonnySOrdförande042-64020
Richard RidwallS1v.ordf


Roger Nielsen

M

2v.ordf


Maria Gottschalk

-

Ledamot 


Anton Holmberg

SD

Ledamot 


Paul Ericsson

M

Ledamot 


Tina Christensen

S

Ledamot


Reino Persson

S

Ledamot 


Åsa Holmén

L

Ledamot 


Rolf Lundqvist

SD

Ledamot 

0703-72 34 25

Vakant (ej ersättningsbar)Nils-Göran Nilsson

KD

Ledamot 


Jan Hennicks

-

Ledamot Förtroendevald

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-22
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ronny Sandberg
Ordförande
042-64020
ronny.sandberg@astorp.se


Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare

042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se

 

Amer Lukac

Kommunstyrelsens sekreterare

042 640 92

amer.lukac@astorp.se