Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kommunchef

Uppdraget som kommunchef innebär att som kommunens ledande tjänstemän ansvara för att kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt verksamhetsutskottens beslut verkställs.

  • Kommunchefen ansvarar för kommunens övergripande utvecklingsarbete med inriktning på samverkan och samordning av kommunens resurser.
  • Kommunchefen har ansvar för att driva kommungemensamma strategiska frågor.
  • Kommunchefen bevakar omvärldsfrågor, leder och driver aktivt utvecklingsprocesser.
  • Kommunchefen har den ledande och övergripande tjänstemannarollen i kommunen gentemot externa intressenter.
Senaste publiceringsdatum: 2019-11-01
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Anna Falkenstam
Ekonomichef/tillförordnad kommunchef
042-640 16

anna.falkenstam@astorp.se