Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Överförmyndarnämnden 4K - Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Denna tillsyn avser att ge garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person såsom människor med funktionshinder, sjuka och underåriga.

 

Från och med den första januari 2019 ingår överförmyndarnämnden i Åstorp i den gemensamma överförmyndarnämden 4K - Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp.

FörtroendevaldPartiFunktion 

Richard Ridwall

Socialdemokraterna

Ledamot

Pernilla Nielsen

Moderaterna

Ersättare

 

 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till den gemensamma överförmyndarnämnden 4k - Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp:

 

Camilla Nilsson Paulsson

Handläggare

 

Telefontid: Vardag 10-12, utom tisdag

Telefon: 0435-39159
Telefon växel: 0435-39000

 

E-post: overformyndare@astorp.se

 

Expeditionstid: Vardag 10-15

 

Besök enligt överenskommelse

Besöksadress Perstorps Kommun, Torget 1

Postadress: Perstorps kommun, Överförmyndarnämnden 4 K, 284 85 Perstorp

 

Mer information finns på Perstorps webbsida för Överförmyndarnämnden,

klicka här för att öppna webbsidan i ny rutalänk till annan webbplats

Senaste publiceringsdatum: 2019-10-03
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ann-Christin Sandell

Ordförande


Camilla Nilsson Paulsson

Handläggare


Telefontid: Vardag 10-12, utom tisdag

Expeditionstid: Vardag 10-15

Besök enligt överenskommelse

Besöksadress Perstorps Kommun, Torget 1

Postadress: Perstorps kommun, Överförmyndarnämnden 4 K, 284 85 Perstorp

 

Tel: 0435-39159
Tel vxl: 0435-39000
overformyndare@astorp.se


Överförmyndarnämnden 4Klänk till annan webbplats

Läs vidare

Blanketter och intresseanmälningar finns på Perstorp kommuns webbsida:

Blanketter och intresseanmälningarlänk till annan webbplats