Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Granskningsrapporter från 1999

Revisionen ska årligen granska all verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder, årsredovisningen samt genom lekmannarevisionen de kommunala företagen.
Senaste publiceringsdatum: 2016-05-17
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Octavian Grindean
Ordförande