Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Granskningsrapporter från 2007

Revisionen ska årligen granska all verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder, årsredovisningen samt genom lekmannarevisionen de kommunala företagen.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsrapport nr 1, 2007 - Granskning av kommunens möjligheter till uppsikt över, insyn i och revision av kommunal verksamhet som ej drivs av kommunen.pdf 389.7 kB 2007-10-03 08.43
Revisionsrapport nr 2, 2007 - Delårsbokslut 2007-06-30.pdf 199.2 kB 2007-10-03 08.43
Bilaga revisionsrapport nr 2, 2007 - Revisorenas bedörmning av delårsbokslut 2007-06-30.pdf 801.7 kB 2007-10-03 08.43
Revisionsrapport nr 3, 2007 - Granskning av kommunens försäkringsskydd.pdf 298.9 kB 2007-10-30 10.28
Revisionsrapport nr 4, 2007 - Granskning av verksamheten inom miljökontoret.pdf 337.1 kB 2008-02-26 15.41
Revisionsrapport nr 5, 2007, - Granskning av Åstorps kommuns och Region Skånes åtgärder och samverkan för att möta extraordinära händelser.pdf 277.7 kB 2008-02-29 08.22
Region Skåne - Revisionskontorets sammanfattning av granskningsrapporten om Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.pdf 83.4 kB 2008-03-05 14.26
Region Skåne, Revisionen - Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, sammafattande rapport.pdf 154.1 kB 2008-03-05 14.26
Revisionsrapport nr 6,2007 - Uppföljning av granskningsrapporter 2006.pdf 315.7 kB 2008-02-26 15.41
Revisionsrapport nr 7, 2007 - Granskning av familjehemsplaceringar inom socialtjänsten.pdf 341.7 kB 2008-02-26 15.41
Granskning av Intern Kontroll.pdf 376.2 kB 2008-04-17 16.16
Granskning av Årsbokslut 2007.pdf 334.4 kB 2008-04-17 16.16
Revisionsberättelse 2007 för Åstorps Kommun.PDF 546.8 kB 2008-04-17 16.16
Verksamhetsberättelse 2007, Revisionen, Åstorps Kommun.PDF 1.8 MB 2008-04-17 16.16
Bilaga revisionsrapport nr2, 2007 - Revisorenas bedörmning av delårsbokslut 2007-06-30.pdf 199.2 kB 2010-10-08 16.39
Nadja och Tanja
Nadja och Tanja
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsrapport nr 1, 2007 - Granskning av kommunens möjligheter till uppsikt över, insyn i och revision av kommunal verksamhet som ej drivs av kommunen.pdf 389.7 kB 2007-10-03 08.43
Revisionsrapport nr 2, 2007 - Delårsbokslut 2007-06-30.pdf 199.2 kB 2007-10-03 08.43
Bilaga revisionsrapport nr 2, 2007 - Revisorenas bedörmning av delårsbokslut 2007-06-30.pdf 801.7 kB 2007-10-03 08.43
Revisionsrapport nr 3, 2007 - Granskning av kommunens försäkringsskydd.pdf 298.9 kB 2007-10-30 10.28
Revisionsrapport nr 4, 2007 - Granskning av verksamheten inom miljökontoret.pdf 337.1 kB 2008-02-26 15.41
Revisionsrapport nr 5, 2007, - Granskning av Åstorps kommuns och Region Skånes åtgärder och samverkan för att möta extraordinära händelser.pdf 277.7 kB 2008-02-29 08.22
Region Skåne - Revisionskontorets sammanfattning av granskningsrapporten om Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.pdf 83.4 kB 2008-03-05 14.26
Region Skåne, Revisionen - Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, sammafattande rapport.pdf 154.1 kB 2008-03-05 14.26
Revisionsrapport nr 6,2007 - Uppföljning av granskningsrapporter 2006.pdf 315.7 kB 2008-02-26 15.41
Revisionsrapport nr 7, 2007 - Granskning av familjehemsplaceringar inom socialtjänsten.pdf 341.7 kB 2008-02-26 15.41
Granskning av Intern Kontroll.pdf 376.2 kB 2008-04-17 16.16
Granskning av Årsbokslut 2007.pdf 334.4 kB 2008-04-17 16.16
Revisionsberättelse 2007 för Åstorps Kommun.PDF 546.8 kB 2008-04-17 16.16
Verksamhetsberättelse 2007, Revisionen, Åstorps Kommun.PDF 1.8 MB 2008-04-17 16.16
Bilaga revisionsrapport nr2, 2007 - Revisorenas bedörmning av delårsbokslut 2007-06-30.pdf 199.2 kB 2010-10-08 16.39
Senaste publiceringsdatum: 2014-06-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Octavian Grindean
Ordförande