Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Socialförvaltning

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden. Socialförvaltningens verksamhet och handläggning styrs av följande lagar:


Socialförvaltningen tillhandahåller tjänster inom äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg för att du som kommuninvånare ska få den hjälp och det stöd du är i behov av när behoven inte kan tillgodoses på annat sätt.

En av de grundläggande principerna för socialförvaltningens arbete är att insatserna ska bygga på frivillighet och att syfta till att stärka förmågan hos den enskilde.  Arbetet ska präglas av hög rättssäkerhet vilket bland annat innebär att det ska vara tydligt vilka dina rättigheter såväl som skyldigheter är. Under vissa förutsättningar kan även vård- och behandlingsinsatser ske med tvång.


Socialförvaltningens värdegrund
Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan.


Socialförvaltningens vision

Ge varje dag ett innehåll!

Senaste publiceringsdatum: 2020-01-30
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Socialförvaltningen
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
042-640 00

socialforvaltningen@astorp.se


Monica Ehnberg

Förvaltningschef

042-640 30

monica.ehnberg@astorp.se


Sanna Löf

T.f Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg

Funktionshinderverksamhet

042-641 95

sanna.lof@astorp.se


Cecilia Andersson
T.f Verksamhetschef
Äldreomsorg och hemsjukvård
042-641 15
cecilia.andersson2@astorp.se


Jessica Björn
Verksamhetschef Myndighet
042-641 23

jessica.bjorn@astorp.se


Linda Tholén
Nämndsekreterare
042-641 29

linda.tholen@astorp.se