Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Valnämnd

Valurna
Enligt vallag (SFS 2002:68) skall varje kommun ha en valnämnd som svarar för genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige samt folkomröstningar.
Åstorps valnämnd planerar, organiserar och genomför allmänna val och folkomröstningar i kommunen. Valnämnden har genom sin organisation utsett särskilda valförrättare, som utbildats och fått instruktioner om hur valet i vallokalen skall gå till. Verksamheten regleras av lagstiftning - Vallagen och Folkomröstningslagen.

Rösträtt


För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.
Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer inför varje val automatiskt med i en röstlängd och får ett röstkort hemskickat med posten. Röstlängden är en lista som innehåller alla som har rösträtt.

Rösträtt till riksdagen


Du har rösträtt till riksdagen om du:
är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige


Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:
är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

Rösträtt till Europaparlamentet


Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:
är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
är medborgare i något av EUs medlemsländer och är folkbokförd i Sverige
Rösträtt vid val till Europaparlamentet har alltså även medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater. En förutsättning är att de är folkbokförda i Sverige och att de har anmält sig till röstlängden. De får då inte rösta i någon annan medlemsstat.
Senaste publiceringsdatum: 2019-01-30
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ann Strand Fransson (S)
Ordförande
0708 - 21 30 54

ann.strand@astorp.se

 

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare

042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se

 

Amer Lukac

Valnämndens sekreterare

042 640 92

amer.lukac@astorp.se