Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Åstorps kommunfågel - Mindre strandpipare

Visste du att Åstorp har en kommunfågel? Den heter Mindre strandpipare och är nog för flertalet en okänd fågel.
Mindre Strandpipare, med publiceringstillstånd från fotograf Tommy Ek
Fotograf Tommy Ek
Alla Sveriges kommuner har en kommunfågel. Åstorp har tilldelats mindre strandpipare.

Mindre strandpipare är grustagens fågel. Grustag med små vattensamlingar är ett begärligt tillhåll för den. När man träffar på fågeln rör det sig oftast bara om ett fåtal individer.

Den mindre strandpiparen är en liten och spenslig vadarfågel. Benen är dyfärgade och den har en gul ögonring. Magen är vit och ryggen brungrå. Fågelns bo utgörs av en grund grop, oftast bäddad med småsten. Det är svårt att upptäcka boet då det är väl sammansmält med underlaget.

Den mindre strandpiparen lever på insekter. Den flyttar i augusti och återkommer till vårt land i arpril.

I Wikipedia Den fria encyklopedin kan man läsa följande om Åstorps kommunfågel:

En vuxen mindre strandpipare blir 15 till 18 centimeter stor och väger 25 till 55 gram. Vingbredden är 34 till 45 centimeter. Den har brun rygg och vit undersida, kort mörk näbb och brungula ben. Ögonen är svarta med en gul orbitalring. Främre delen av huvudet har svartvit teckning. Den har ett svart halsband. Båda könen har samma färgning. Lätet är ungefär "piu" eller "pri".

Mindre strandpiparen lever på slam-, sand- och grusytor och i muddervatten. Eftersom det numera inte finns många sand- och grusstränder, fågelns tidigare livsmiljö, finner man den nu oftast i biotoper som skapats av människan genom grävning och schaktning. Den finns i större delen av Europa utom Irland och Island I Sverige häckar den mest i de södra och mellersta delarna av landet. Mindre strandpiparen flyttar på hösten till övervintringsområden i Afrika och sydvästra Asien.

Senaste publiceringsdatum: 2017-06-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare
042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se