Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kommunens vapen - Björnen

Åstorps kommunvapen
Åstorps kommun har i sitt vapen på sköld kluven av dels silver, med en upprest svart björn med tunga och klor av guld, och dels av svart, vari finns två stolpvis ordnade kugghjul av silver.
Vapnet antogs 1957 i Åstorps köping, då det också fastställdes av Kungl Maj:t, och blev sedan Åstorps kommuns vapen. Björnen erinrar om namnet på en av kommunens socknar, Björnekulla, och kugghjulen syftar på ortens industri.

Redan på 1000-talet nämns Åstorp för första gången. Då byggdes ett torp vid nuvarande Gjestvang och det var naturligt att "torpet vid åsen" fick namnet Åstorp. Flera torp växte upp och Åstorps by började ta form.

År 1875 byggdes järnvägen mellan Hässleholm och Hälsingborg. En station byggdes och den fick samhället att växa upp runtomkring och överta namnet Åstorp. Stationen kom sålunda att spela en stor roll i kommunens senare utveckling och det är därför att kommunen med särskild känsla nu vill bevara nuvarande stationsbyggnad. Trakten öster om stationen har också gamla anor. När kristendomen började predikas i nordvästra Skåne byggdes vid Söderåsens nordspets en kyrka, som fick namnet Biarnecolle, ett namn som kan spåras till 1100-talet, men som troligen är äldre. När Skåne blev svenskt år 1658 försvenskades det till Björnekulla socken.

Det finns inte belagt att Söderåsen skulle vara ett tillhåll för björnar men i år har dock Åstorp fått sina björnar i kommunens centrum. Det är konstnären Daniel Andersson från Billesholm som med motorsåg i trä skurit ut ett antal björnar i naturlig storlek, som placerats i Järnvägsparken intill stationen, vid kulturhuset Björnen och i rondellen vid norra infarten.

Senaste publiceringsdatum: 2017-06-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare
042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se