Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Valförättare

Vi söker valförrättare till valet den 9 september 2018.

Valförrättarnas uppgift är att ta emot röster, svara på frågor från allmänheten och hjälpa till för att upprätthålla en god ordning i vallokalen. Valförrättarna får arvode/ekonomisk ersättning av kommunen för detta arbete. Du kommer få utbildning för att kunna fullfölja ditt uppdrag som valförrättare.

> Intresseanmälan

Valet 2018

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun och landsting. Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet och ansvarar för att kommunens hantering av valet lever upp till de krav som finns i vallagen.

 

Valnämnden

Valnämnden är en politiskt tillsatt grupp och består i Åstorps kommun av fem förtroendevalda ledamöter och fem ersättare. Den kommunala förvaltningsorganisationen hanterar det dagliga arbetet och mycket av de förberedelser som krävs inför valet. Valnämnden bestämmer till exempel om vilka lokaler som ska användas vid valet och förtidsröstningen. Valnämnden lämnar också förslag till beslut om valdistriktsindelning till kommunfullmäktige som sedan fastställs av länsstyrelsen.

 

Vallokaler

Alla röstberättigade kommuninvånare får ett brev från den nationella valmyndigheten där det står vilket valdistrikt man tillhör och var den egna vallokalen finns. I varje vallokal jobbar på valdagen valförrättare och röstmottagare. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning för att sedan få ett förordnande som röstmottagare.

 

Två viktiga regler

Sedan det förra valet 2014 har vallagen förändrats på två viktiga punkter.

  • För valförrättare är det framför allt viktigt att reglerna har skärpts vad gäller vad som får förekomma i en vallokal.
  • Partipolitisk påverkan får inte ske inne i lokalen i muntlig, skriftlig eller annan form.

 

Om du har planerat att ställa upp i valet till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige där ditt namn kommer att förekomma på valsedlarna, är det bra om du funderar om du kan skilja på rollen som valförrättare och den som representant för ett politiskt parti.

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-02-21
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ann Strand Fransson (S)
Ordförande
0708 - 21 30 54

ann.strand@astorp.se

 

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare

042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se