Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kvalitetskontroll och utveckling

Åstorps kommun levererar en mängd olika tjänster varje dag. Barn går i skola och förskola. Äldre och handikappade får vård och omsorg. Gator och parker underhålls. Kultur- och fritidsaktiviteter erbjuds. Bygglov ges och skydd mot kris och olyckor finns. Alla dessa tjänster ska ha hög kvalitet.

Vi i Åstorps kommun arbetar kontinuerligt med utveckling av våra verksamheter. Kvaliten säkerställs bland annat genom den interna kontrollen. Intern kontroll är ett viktigt ledningsverktyg som bidrar till att säkra att beslut vilar på korrekta underlag och som skyddar mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar.

Senaste publiceringsdatum: 2017-11-22
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare

042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se