Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Sammanträdesplan

Här finns sammanträdesplan för fullmäktige, styrelse, nämnder och kommunala bolag. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden sker i Kulturhuset Björnen, om inget annat särskilt angivits på kallelsen.

För kallelser, dagordning och protokoll använd menyn till vänster för att välja politiskt organ som är av intresse.

 

* = Mötet är inställt


Våren 2020

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige

27

24

*

27

25

22

Kommunstyrelsen

8

5

4

1

6

3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

8,22

5,19

4,18

*,15

6,20

3,17

Kommunstyrelsens personalutskott

23


19

*

14


Kommunfullmäktiges samhällsberedning

14

11

*

14

12

16

Bildningsnämnden

22

19

*

15

20

17

Bildningsnämndens arbetsutskott

8

4

4

1

6

3

Bygg- och miljönämnden

20

17

16

20

18

15

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

7

3

2

6

4

1

Kultur- och fritidsnämnden


4

3


5

9

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

21

18


21

26


Socialnämnden

23

20

*

16

20

18

Socialnämndens arbetsutskott

9,23

4,20

52,16

6,20

4,18

Räddningsnämnd

21


*


19


Överförmyndarnämnd

28

2526


Bolagsstämma Björnekulla Fastighets AB
30AB Kvidingebyggen


6

5

2


11

Björnekulla Fastighets AB


6

5

2


11

Björnekulla IT AB


6

5

2


11

Björnekulla Utvecklings AB

27
21

Pensionärsrådet
*


11

Pensionärsrådets beredningsgrupp12


14

Revisionen

21

4

3,31


26

16


Hösten 2020

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

31

28

26

23

14

Kommunstyrelsen

-

12

2,16

7,28

25


Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

12,19

2,16

7,21

4,18

2,16

Kommunstyrelsens personalutskott

-

20

17

22

19


Kommunfullmäktiges samhällsberedning

-

11

15

13

17

15

Bildningsnämnden

-

19

17

21

18

16

Bildningsnämndens arbetsutskott

-

5

3

7

4

2

Bygg- och miljönämnden

-

17

21

19

16

21

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

-

3

7

5

2

7

Kultur- och fritidsnämnden

-


1

6

3

1

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

-

18

22

20

17


Socialnämnden

-

20

17

15

19

10

Socialnämndens arbetsutskott

2

6

3

1

4,26

-

Räddningsnämnd

-

18


20


15

Överförmyndarnämnd

-

25

291

Bolagsstämma Björnekulla Fastighets AB

-


AB Kvidingebyggen

-


Björnekulla Fastighets AB

-


Björnekulla IT AB

-


Björnekulla Utvecklings AB

--


Pensionärsrådet

-

-

10

-

-

10

Pensionärsrådets beredningsgrupp

-

27

-

-

26

-Revisionen

-

18

15

13

10

8


Senaste publiceringsdatum: 2020-04-08
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare
042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se

Läs vidare