Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Sammanträdesplan

Här finns sammanträdesplan för fullmäktige, styrelse, nämnder och kommunala bolag. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden sker i Kulturhuset Björnen, om inget annat särskilt angivits på kallelsen.

För kallelser, dagordning och protokoll använd menyn till vänster för att välja politiskt organ som är av intresse.


Våren 2020

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige

27

24

30

27

25

22

Kommunstyrelsen

8

5

4

1

6

3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

8,22

5,19

4,18

1,15

6,20

3,17

Kommunstyrelsens personalutskott

23


19

16

14


Kommunfullmäktiges samhällsberedning

14

11

17

14

12

16

BildningsnämndenBildningsnämndens arbetsutskottBygg- och miljönämnden

20

17

16

20

18

15

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

7

3

2

6

4

1

Kultur- och fritidsnämnden


4

3


5

9

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

21

18


21

26


Socialnämnden

23

20

19

16

20

18

Socialnämndens arbetsutskott

9,23

6,20

5,192,16

6,20

4,18

RäddningsnämndÖverförmyndarnämndBolagsstämma Björnekulla Fastighets AB
30AB Kvidingebyggen


6

5

2


11

Björnekulla Fastighets AB


6

5

2


11

Björnekulla IT AB


6

5

2


11

Björnekulla Utvecklings AB

27
21

PensionärsrådetPensionärsrådets beredningsgrupp12


14

RevisionenHösten 2019

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

26

30

28

25

16

Kommunstyrelsen

-

7

4

2,30

27

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

7,21

4,18

2,16

6,20

4,18

Kommunstyrelsens personalutskott

-

22

19

17

21

-

Kommunfullmäktiges samhällsberedning

-

13

10

8

12

10

Bildningsnämnden

-

21

18

16

13

11

Bildningsnämndens arbetsutskott

-

7

4

2,30

27

-

Bygg- och miljönämnden

-

19

16

21

18

9

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

-

5

2

7

4,28

-

Kultur- och fritidsnämnden

-

-

3

1

5

3

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

-

20

17

22

19

-

Socialnämnden

-

22

19

17

21

12

Socialnämndens arbetsutskott

4

8,22

5,19

3,17

8,21

5,12

Räddningsnämnd

-

20


29


17

Överförmyndarnämnd

-

20

243

Bolagsstämma Björnekulla Fastighets AB

-


AB Kvidingebyggen

-

29

26

31


5

Björnekulla Fastighets AB

-

29

26

31


5

Björnekulla IT AB

-

29

26

31


5

Björnekulla Utvecklings AB

-

2214-


Pensionärsrådet

-


1212

Pensionärsrådets beredningsgrupp

-

2928
Revisionen

-

15

12

17

14

12

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-12-06
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare
042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se

Läs vidare