Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Sammanträdesplan

Här finns sammanträdesplan för fullmäktige, styrelse, nämnder och kommunala bolag. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden sker i Kulturhuset Björnen, om inget annat särskilt angivits på kallelsen.

För kallelser, dagordning och protokoll använd menyn till vänster för att välja politiskt organ som är av intresse.

Våren 2019

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige

28

25

25

29

27

24

Kommunstyrelsen

9

6

6

3

2

4

Kommunstyrelsens arbetsutskott

9,23

6,20

3,20

3,17

2,15

4,19

Kommunstyrelsens personalutskott

24


21

18

-


Kommunfullmäktiges samhällsberedning

14

11

Bildningsnämnden

30

27

21

24

22

19

Bildningsnämndens arbetsutskott

-

13

13

10

8

5

Bygg- och miljönämnden

21

18

18

15

20

17

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

-

4

4

1

6

3

Kultur- och fritidsnämnden

-

5

5

-

7

11

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskottSocialnämnden

10,24

19

21

17

16

19

Socialnämndens arbetsutskott

10,24

7,19

7,21

4,17

2,16

5,19

Räddningsnämnd

29


26


21


Överförmyndarnämnd

21


Bolagsstämma Björnekulla Fastighets AB
25AB Kvidingebyggen


7

7

4


13

Björnekulla Fastighets AB


7

7

4


13

Björnekulla IT AB


7

7

4


13

Björnekulla Utvecklings AB


2823

Pensionärsrådet
18


13

Pensionärsrådets beredningsgrupp14


16

Revisionen

17

21,27

14

11

16

13

 

Hösten 2019

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

26

30

28

25

16

Kommunstyrelsen

-

7

4

2,30

27

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

7,21

4,18

2,16

6,20

4,18

Kommunstyrelsens personalutskott

-

22

19

17

21

-

Kommunfullmäktiges samhällsberedning

-

13

10

8

12

10

Bildningsnämnden

-

21

18

16

13

11

Bildningsnämndens arbetsutskott

-

7

4

2,30

27

-

Bygg- och miljönämnden

-

19

16

21

18

9

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

-

5

2

7

4,28

-

Kultur- och fritidsnämnden

-

-

3

1

5

3

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

-

20

17

22

19

-

Socialnämnden

-

22

19

17

21

12

Socialnämndens arbetsutskott

4

8,22

5,19

3,17

8,21

5,12

Räddningsnämnd

-

20


29


17

Överförmyndarnämnd

-

20

243

Bolagsstämma Björnekulla Fastighets AB

-


AB Kvidingebyggen

-

29

26

31


5

Björnekulla Fastighets AB

-

29

26

31


5

Björnekulla IT AB

-

29

26

31


5

Björnekulla Utvecklings AB

-

2214-


Pensionärsrådet

-


1212

Pensionärsrådets beredningsgrupp

-

2928
Revisionen

-

15

12

17

14

12

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-08-08
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare
042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se

Läs vidare