Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Socialnämnden

ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ALLMÄNHETEN VID SOCIALNÄMNDENS SAMMANTRÄDEN!

Socialnämnden beslutade den 10 december 2018 att offentliggöra sina sammanträden. Detta innebär att allmänheten ges möjlighet att sitta med och lyssna på sammanträdet.

För att socialnämndens ledamöter ska kunna fullgöra sitt uppdrag på bästa sätt förväntas du som allmänhet att följa vissa regler:

  • Du får delta på sammanträdet, men får inte yttra dig i eller om ärenden. Ärenden som omfattas av sekretess sker dock alltid bakom stängda dörrar.
  • Det är strikt förbjudet att fotografera eller spela in socialnämndens sammanträde utan samtycke från socialnämnden.
  • Ömsesidig respekt mellan mötets deltagare och åhörare. Båda parter ska respektera varandras intressen och åsikter.
  • Önskar du att lämna sammanträdet innan det avslutas räcker du upp handen och väntar tills att en tjänsteman eskorterar dig ut.
  • Om du stör sammanträdet, har nämndens ordförande rätt att avvisa dig från sammanträdessalen.

2020 års sammanträdesprotokoll

Kallelser till socialnämnden

Senaste publiceringsdatum: 2020-02-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Isabella Dzanko (S)

Ordförande

Nås via kommunens växel 042-64 000 eller via nämndsekreterare

isabella.dzanko@hotmail.com


Linda Tholén
Nämndssekreterare
042-641 29
linda.tholen@astorp.se

Läs vidare