Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Åstorps kommuns fokusområden

Kommunfullmäktige har den 28 augusti 2017 fastställt följande fokusområden att gälla från 2018 för Åstorps kommun för att nå kommunens vision:

  • Ökad sysselsättning
  • Hållbart samhälle
  • Förbättra framtiden för barn, unga och äldre
  • Attraktiv arbetsgivare
  • Service och bemötande

 

Under varje fokusområde finns ett antal mål som skall nås år 2020 och dessa mål måste därför vara utmätningsbara varje år. Mätbarheten utgår ifrån ett nuläge och vad som skall uppnås till år 2020.

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-06-01
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare
042-640 13
merih.ozbalci@astorp.se