Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Policys, planer och program

Här finns samlat kommunens övergripande mål, policies, strategier, planer och program, dvs dokument som antagits eller beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och i vissa fall av någon på ledningsnivå. Samtliga dokument är av övergripande karaktär och syftar till att skapa en helhetssyn och styrning mot samma mål.
Senaste publiceringsdatum: 2017-01-24
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare
042-640 13
merih.ozbalci@astorp.se

Läs vidare