Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Policys, planer och program

Här finns samlat kommunens övergripande mål, policies, strategier, planer och program, dvs dokument som antagits eller beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och i vissa fall av någon på ledningsnivå. Samtliga dokument är av övergripande karaktär och syftar till att skapa en helhetssyn och styrning mot samma mål.

Politisk organisation

Den kommunala organisationen i Åstorps kommun består av fyra förvaltningar och sju verksamhetsnämnder.

 

Totalt har kommunkoncernen en omslutning på ca 750 miljoner kronor och antalet anställda uppgår till ca 1 400 månadsavlönade. Förvaltningsorganisationen leds av kommunchefen.

Verksamheten leds av kommunstyrelsen och sex nämnder. De sex nämnderna är bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, räddningsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden.

Organisationsöversikt.
          
Senaste publiceringsdatum: 2017-06-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare
042-640 13
merih.ozbalci@astorp.se

Läs vidare