Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Åstorps kommuns vision

Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer

 

Åstorps kommuns vision skall åskådliggöra en önskad framtid som anger färdriktning som skall beröra, skapa känsla samt ge energi. Visionen skall dessutom vara lätt att komma ihåg.

 

Åstorps kommuns strategi i syfte att nå visionen bygger på fem fokusområden med ett antal övergripande mål som skall uppnås år 2020.

 

Dokumentet med visionen, fokusområden och mål finns att läsa här:

 

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vision och mål för Åstorps kommun.pdf 779.4 kB 2019-01-09 13.05

Kommunfullmäktige har den 28 augusti 2017 fastställt följande fokusområden att gälla från 2018 för Åstorps kommun för att nå kommunens vision:

 

 • Ökad sysselsättning
  • Vi ska ge alla invånare möjlighet, att efter sina egna förutsättningar, försörja sig genom arbete och motivera unga till egen försörjning.
 • Hållbart samhälle
  • Vi ska ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i samhällsutvecklingen.
 • Förbättra framtiden för barn, unga och äldre
  • Vi ska möjliggöra för individen att nå god livskvalitet och framtidstro.
 • Attraktiv arbetsgivare
  • Vi ska ge våra medarbetare förutsättningar till ett hållbart och värdefullt arbetsliv, oavsett livssituation.
 • Service och bemötande
  • Vi ska utföra tjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet.

 

Under varje fokusområde finns ett antal mål som skall nås år 2020 och dessa mål måste därför vara utmätningsbara varje år. Mätbarheten utgår ifrån ett nuläge och vad som skall uppnås till år 2020.

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-06-01
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare
042-640 13
merih.ozbalci@astorp.se

Läs vidare