Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Val

Sveriges demokrati bygger på att folket väljer sina företrädare i fria allmänna val. När vi röstar får vi möjlighet att vara delaktiga i vårt samhälle och dess utveckling. Vi väljer vilka idéer och politiska frågor som vi tycker ska vara ledande när vi röstar på ett politiskt parti eller enskild politiker i ett val.

 

I Sverige har vi proportionella val, vilket betyder att mandaten (platserna) i till exempel fullmäktige fördelas i förhållande till antalet röster som partierna fått i valet.

Val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige hålls vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år.

 

 

Vem har rösträtt?
Rösträtt till riksdagen har du om du är svensk medborgare eller har varit folkbokförd i Sverige. Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige har du om du är svensk medborgare, eller medborgare i EU, eller medborgare i Island eller Norge, eller folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen, eller är folkbokförd i kommunen/landstinget.

 

Rösträtt till Europaparlamentet har du om du är svensk medborgare, eller medborgare i EU, eller har varit folkbokförd i Sverige. Rösträtt vid val till Europaparlamentet har alltså även medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater. En förutsättning är att de är folkbokförda i Sverige och att de har anmält sig till röstlängden. De får då inte rösta i någon annan medlemsstat.

 

 

Vem kan bli vald?
För att kunna bli vald gäller samma krav som för rösträtt. För att bli vald till Europaparlamentet gäller dock särskilda regler, du får till exempel inte samtidigt sitta i riksdagen eller ha uppdrag hos vissa av EU:s institutioner.

 

Folkomröstningar
En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga. I Sverige finns två sorters folkomröstningar som gäller hela landet (nationella folkomröstningar): rådgivande folkomröstningar och folkomröstningar rör en grundlagsfråga.

Riksdagen beslutar om nationell folkomröstning ska hållas och när den ska genomföras. Riksdagen beslutar också om vilka svarsalternativ som ska finnas och vilka som ska ha rätt att rösta.

 

Särskild lag
Det finns en särskild lag som reglerar nationella folkomröstningar. Sverige har haft sex nationella folkomröstningar. Alla har varit rådgivande. Folkomröstningar kan också hållas i en kommun eller ett landsting (kommunala folkomröstningar). Sådana folkomröstningar är alltid rådgivande och det är kommunen eller landstinget som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen eller länet. Det finns en särskild lag som reglerar detta.

Senaste publiceringsdatum: 2018-10-05
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ann Strand Fransson (S)
Ordförande
0708 - 21 30 54

ann.strand@astorp.se

 

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare

042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se

 

Amer Lukac

Valnämndens sekreterare

042 640 92

amer.lukac@astorp.se

Mer information