Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Taxor vid fritidsanläggningar och inom kulturområdet

Antagna av Bildningsnämnden 2010-09-22, § 81/10  samt Kommunfullmäktige 2010-11-29, §107/10 att gälla fr o m 2011-01-01

Kommunfullmäktige har 2008-11-24,§ 124,antagit nya taxor för kulturhuset Björnen enligt nedan, gällande extern uthyrning.
 

Kundkategorier

Kategori 1 - Bidragsberättigade ungdomsföreningar inom kommunen

Kategori 2 - Övrifa föreningar, kommunala förvaltningar, företag, privatpersoner etc

Taxor
Idrottshallarkategori 1Kategori 2
träning och matchverksamhet30:-/tim150:-/tim
Gymnastiksalar  
träning och matchverksamhet25:-/tim75:-/tim
Övriga träningslokaler  
Brotarlokal, bordtennishall, skyttehall, träningslokal i källaren Rågen.25:-/tim 
Ishall  
Träning och matchverksamhet30:-/tim700:-/tim
Entré vuxen 30:-
Entré ungdom (ej fyllda 18år) 15:-
Barn under 7år tillsammans med målsman Fritt inträde
Skolor Åstorps kommun - delat med andra  Fritt inträde
Skolor Åstorps kommun - eget abonnemang 200:-/tim
Skolor, övriga kommuner delat med andra 15:-/elev
Skolor, övriga kommuner - eget abonnemang 700:-/tim
   
Friskvårdscentralen  
Pensionärs- och handikappföreningar räknas till kategori 1 i denna anläggning  
Träning, schemalagd och enstaka bokning 50:-/tim150:-/tim
Entré vuxen 50:-
Entré ungdom (Ej fyllda 18 år) samt pensionär 35:-
Säsongskort 800:-
Idrottsplatser  
Träning och matchverksamhet   
Gräsplaner  - "11-manna"30:-/tim250:-/tim
Gräsplaner  - "7-manna"30:-/tim100:-/tim
Konstgräsplan  - "11-manna" april-december30:-/tim500:-/tim
Konstgräsplan - "11-manna" januari-mars30:-/tim750:-/tim
Konstgräsplan  - "7-manna" april-december30:-/ti,250:-/tim
Konstgräsplan - "7-manna" januari-mars30:-/tim400:-/tim
Tillägg för planbelysningFritt100:-/tim
Badavgifter  
Entré vuxen   30:-
Entré ungdom (ej fyllda 18år) samt pensionär 15:-
Rabatthäfte(10 ggr), vuxen  250:-
Rabatthäfte(10 ggr), ungdom/pensionär  100:-
Säsongskort, vuxen 400:-
Säsongskort, ungdom/pensionär  250:-
Simskoleavgift (4 veckor) 400:-
Barn under 7 år tillsammans med målsman  Fritt inträde
Skolor, barnomsorg, Åstorps kommun  Fritt inträde
Campingavgifter  
Husvagn / Tält  150:-/dygn
Ensam cyklist/vandrare - tält 100:-/dygn
Tillägg elavgift  30:-/dygn
Övriga avgifter  
Lokal för övernattning, (lägerverksamhet etc) 30:-/tim
Särskilda tävlingar/arrangemang/cuper etc 50:-/tim
Ej avbokad tid enligt hyresavtal  Avgift enligt kat2
Olovligt nyttjande av anläggning (ej bokad)   Avgift enligt kat2
Förkommen nyckel / låskort 200:- respektive 100:-
Depositionsavgift låskort, avgift förverkad om återlämning ej sker inom 10 dagar 100:-
Personalkostnad, extra tid 360:-/tim
Fritidsgårdar  
Gårdskort 50:-/läsår
Upplåtelse av gård för föreningsarrangemang 30:-/tim, högst 200:-/dygn
Upplåtelse av Sporthallens cafeteria i samband med matcher - ordinarie seriesystem  Fritt
Kulturhuset Björnen  
Grundavgifter  
Stora salen inkl läktare 2.200:-/tillfälle
Cafeteria inkl kök 1.100:-/tillfälle
Konferensrum 1 (stora - 2:a våningen) 1.000:-/tillfälle
Konferensrum 2 (lilla - 2:a våningen) 200:-/tillfälle
Aktivitetsrum (3:e våningen) 1.000:-/tillfälle
Repetitionslokaler, studio, källare Enl särskild prövning
Utescen Enl särskild prövning
Inkomstbringande arrangemang Enl särskild prövning
Avgifter kommunala förvaltningar och bidragsberättigade föreningar:  
Stora salen inkl läktare lägst 1.000:-/hel dag
Stora salen inkl läktare lägst 600:-/halv dag
Cafeteria inkl kök 600:-/hel dag
Cafeteria inkl kök 400:-/halv dag
Konferensrum 1 (stora - 2:a våningen) 400:-/hel dag
Konferensrum 1 (stora - 2:a våningen) 250:-/halv dag
Konferensrum 2 (lilla - 2:a våningen) 100:-/tillfälle
Studio (3:e våningen) 400:-/hel dag
Studio (3:e våningen) 250:-/halv dag
Fotoklubben 1.500:-/år
Repetitionslokaler, studio, källare Enligt särskild prövning
Utescen  Enligt särskild prövning
Inkomstbringande arrangemang Enligt särskild prövning
Notera  
Hel dag08:00 - 24:00 
Halv dag08:00 - 13:00 
Halv dag13:00 - 18:00 
Halv dag18:00 - 24:00 
Biblioteksavgifter  
Lånekort Fritt
Utfärdande av dublettkort, vuxen  10:-
Utfärdande av dublettkort, ungdom 5:-
Reservationer / Beställningar  5:- vuxenlitteratur
Mikrofichkort /Svar 20:-/volym, tillkommer 25:-/tillfälle
Genline — Släkforskning via Internet Fritt
Kopieringskostnad 3:-/kopia. (A4). Ref mtr fritt.
Utskrift från dator  1:-/sida (A4)
Fax, Sverige 10:- första sida + 2:-/sida
Fax, utlandet 20:- första sida + 4:-/sida
Övertidsavgift; Vuxenlittreratur och fjärrlån 5:-/bok och w. Max avgift 100:
Övertidsavgift; Video och DVD, CD-Rom och snabblån 5:-/enhet och dag. Max avgift 100:-
Skadade eller förkomna böcker med mera, inköpspris eller:  
per tidskrift 15:-
per barnbok, barnkassett och CD-skiva  100:-
per vuxenbok, kassett och CD-skiva 200:-
per Video / CD-Rom 250:-
Senaste publiceringsdatum: 2018-08-22
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Bengt Nordén

Områdeschef Fritid

0734175294

bengt.norden@astorp.se