Anmälningsformulär Simskolan 2016

Vårdnadshavarens kontaktuppgifter * (obligatorisk)


BetalningPersonuppgifter (PuL)

De uppgifter som lämnas i denna ansökan kan komma att registreras digitalt. Personuppgifterna kommer att behandlas enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen och användas för att behandla din anmälan till aktiviteten. Du har rätt att efter skriftlig ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.