Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Idrottsplats

Åstorps kommun har tre idrottsplatser som är belägna i var en av kommundelarna Hyllinge, Kvidinge och Åstorp.
Kommunens tre fotbollsklubbar nyttjar dessa för sin tränings- och tävlingsverksamhet

Kundkategorier och avgifter

 

Kategori 1 avser bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar inom Åstorps kommun.

Kategori 2 avser övriga föreningar, kommunala förvaltningar, företag och privatpersoner.

 

Avgifterna i idrottshallar och gymnastiksalar för kategori 2 träder i kraft 2019-07-01.

Idrottsplatser


Kategori 1

Kategori 2

Gräsplaner ”11-manna”

30:-/tim

250:-/tim

Gräsplaner ”7-manna”

30:-/tim

100:-/tim

Grusplaner ”11-manna”

30:-/tim

250:-/tim

Grusplaner ”7-manna”

30:-/tim

100:-/tim

Match

50:-/tim

Se ovan

Arrangemang/Cup

50:-/tim

Se ovan

Tillägg för planbelysning.

Fritt

100:-/tim

KonstgräsTräning 11-manna, april-december

30:-/tim

500:-/tim

Träning 11-manna, januari-mars

30:-/tim

750:-/tim

Träning 7-manna, april-december

30:-/tim

250:-/tim

Träning 7-manna, januari-mars

30:-/tim

400:-/tim

Match

50:-/tim

Se ovan

Arrangemang/Cup

50:-/tim

Se ovan

Tillägg för planbelysning

Fritt

100:-/tim

Övrig information om idrottsplatserna

 

Bjärshögs idrottsplats
Åstorp  

1 gräsplan: 105x65 m,
1 gräsplan: 104x60 m, belyst.
2 gräsplaner: 100x60 m.
1 konstgräsplan 105x65m. belyst 
2 tennisbanor, lawnit.
Friidrottsanläggning - kolstybb.
Omkl. rum i resp. idrottshall.
Publikkapacitet läktare: 500 åskådare


Hyllinge idrottsplats

1 gräsplan: 105x65 m.
1 gräsplan: 60x40 m.
1 grusplan: 100x60 m., belyst.
Omkl. rum i resp. idrottshall.


Kvidinge idrottsplats

1 gräsplan: 105x65 m.
1 gräsplan: 100x60 m.
1 grusplan: 100x60 m., belyst.
1 st tennisbana, grus (lawnit).
Banor för löpning 60 m, hopp och kast.
4 omkl.rum med duschar och bastu.


Senaste publiceringsdatum: 2019-01-30
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Helena Sjölander

Kultur- och Fritidssamordnare

042-642 93

helena.sjolander@astorp.se

 

Bengt Nordén

Områdeschef Fritid

042-642 98

bengt.norden@astorp.se