Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Reklamregler

Reklamregler gällande idrotts- och fritidsanläggningar förvaltade av Bildningsnämndens Fritidsenhet i Åstorps kommun

Fast reklam
*  Reklam får uppsättas och skall i princip vara fast och gälla en säsong
    i taget
*  Reklamens utformning och placering skall godkännas av fritidschefen
*  Förening som erhållit tillstånd skall ansvara för uppsättning, nedtagning
    samt att reklamskyltarna vårdas
*  Ev reklamintäkter tillfaller helt arrangörsföreningen
*  Reklamen får ej avse droger eller politiska budskap eller strida mot kommunens
värderingar.
*  Fast reklam skall tas bort efterhand befintligt tillstånd upphör

Tillfällig reklam
*  Lös tillfällig reklam får uppsättas vid speciella arrangemang
*  Reklamens utformning och placering skall godkännas av fritidschefen
*  Förening som har erhållit tillstånd skall ansvara för uppsättning,
    nedtagning samt att reklamskyltarna vårdas
*  Ev. reklamintäkter tillfaller helt arrangörsföreningen
*  Reklam får ej avse droger eller politiska budskap eller strida mot kommunens
värderingar.

Senaste publiceringsdatum: 2019-07-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Områdeschef Fritid

Bengt Nordén
042-64298
bengt.norden@astorp.se