Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kulturpris för värdefulla kulturella insatser

Kulturpriset riktas till personer/föreningar/företag som under längre tid gjort en värdefull insats för kulturlivet i Åstorps kommun.

Vi har förlängt tiden för nominering till kulturpriset. Nominera senast den 31 mars.

Riktlinjer

för Åstorps kommuns kulturpris för värdefulla kulturella insatser


  • Årlig nominering skall ske senast den 31 mars
  • Nominering skall göras på särskild blankett/webbformulär
  • Priset kan endast tilldelas en person en gång
  • Prissumman är 10 000 kr
  • Prissumman kan fördelas på flera pristagare
  • Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om pristagare
  • Det finns inget utdelningstvång
  • Utdelning sker den 6 juni i samband med nationaldagsfirandet

Vem kan nominera

Förslag till kulturpristagare - nominering - kan lämnas av privatpersoner eller organisationer. Urval sker bland de som nominerats samma år och de föregående tre åren.


Kulturpriset kan inte sökas för egen räkning.


Senaste publiceringsdatum: 2020-03-23
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Bildningsförvaltningen
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP


Jonny Norrby

Kultur- och fritidschef

Jonny.Norrby@astorp.se

042-64026