Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Nominering kulturpris

Uppgifter om nominerad
User information
Dina uppgifter
User information
Personuppgifter (PuL)

De uppgifter som lämnas i denna ansökan kan komma att registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem och på så sätt offentliggöras enligt Offentlighetsprincipen. Personuppgifterna kommer att behandlas enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen och användas för att behandla nomineringen. Du har rätt att efter skriftlig ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.

Senaste publiceringsdatum: 2017-02-07
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Bildningsförvaltningen
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP


Jonny Norrby

Kultur- och fritidschef

Jonny.Norrby@astorp.se

042-64026