Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kulturstipendium för konstnärlig utveckling

Kulturstipendiet riktas till unga personer som står i början av sin konstnärliga bana och är avsett att främja den enskildes utveckling inom det kulturella området.


Riktlinjer

för Åstorps kommuns kulturstipendium för konstnärlig utveckling


  • Årlig ansökan skall ske senast den 15 mars
  • Ansökan skall göras på enligt särskild blankett/webbformulär med angivna bilagor
  • Priset kan endast tilldelas en person en gång
  • Prissumman är 10 000 kr
  • Prissumman kan fördelas på flera stipendiater
  • Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om stipendiater
  • Det finns inget utdelningstvång
  • Utdelning sker den 6 juni i samband med nationaldagsfirandet


Vem kan söka stipendiet?

Detta stipendium kan endast sökas av enskild utövare för egen räkning och kan endast beviljas person som är folkbokförd i Åstorp eller har annan särskild anknytning till kommunen.


Senaste publiceringsdatum: 2020-01-27
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Bildningsförvaltningen

Kultur och fritid
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP


Jonny Norrby

Kultur- och fritidschef

Jonny.Norrby@astorp.se

042-64026