Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Naturområden i Åstorp och Söderåsen

Hyllinge före detta gruvområde
Naturområde från kolbrytningsperioden som består av fiskedammar och blandad lövskog. Inom området finns en belyst motionsslinga.


Kanotled Rönne å
Från Västra Ringsjön till Skälderviken slingrar sig denna vackra kanotled. I anslutning till Tommarps Ene finns en övernattningsplats med vindskydd och toalettmöjligheter.


Prästamarken i Kvidinge
Rekreations- och strövområde i anslutning till Kvidinge kyrka. I området finns en belyst motionsslinga.


Skåneleden
Skåneleden startar i Åstorp och sträcker sig ända ner till Agusa. På Söderåsens sluttningar kan man följa bokskogen och skiftande naturupplevelser. Leden är märkt med lämpliga dagsetapper och övernattningsställen. Karta finns att köpa på turistbyrå och bokhandel.


Tingvalla
I centralorten återfinns vid vägen mot Norra Vram, Tingvalla, ett välbesökt rekreations- och strövområde. Västligaste delen av Söderåsen är till största delen täckt av bokskog, vilket ger landskapet en mycket vacker prägel. Inom området finns en belyst motionsslinga.

Skåneleden "från ås till ås" startar här. I anslutning till Skåneleden finns en serviceplats med möjlighet till omklädnad, dusch, toalettbesök samt matlagning.


Tomarps Ene
Naturskönt område nordost om Kvidinge samhälle med vackra ekar som täcker backarna och genomkorsas av Rönneå och kanotleden. Fiskekort till Rönneå köps på Matöppet i Kvidinge.


Söderåsen

Söderåsen Foto: Anders Ebefelt Studio-e

Paddling på Rönne å

Paddling på Rönne å Foto: Mer än Golf

Senaste publiceringsdatum: 2018-08-08
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Medborgarkontoret
Turistinformation

Storgatan 7
265 80 Åstorp

Tfn: 042-640 00
Fax: 042-506 23
E-post: mbk@astorp.se