Läsårstider och lov

Här hittar du information om lov och övriga ledigheter från förskoleklasser och grundskolor under terminen.

Läsårstider

Termin

Datum

Vårterminen 2020

10 januari-12 juni

Höstterminen 2020

20 augusti-18 december

Vårtermin 2021

11 januari-18 juni


Lov och skolfria dagar 2020/2021

Lov eller skolfri dag

Datum

Skolfri dag

1 maj 2020

Skolfri dag

21 maj-22 maj 2020

Skolfri dag

29 maj 2020

Skolfri dag

25 september 2020

Höstlov

26 oktober-30 oktober 2020

Skolfri dag

25 november 2020

Skolfri dag

28 januari 2021

Sportlov

22 februari-26 februari 2021

Skolfri dag

9 mars 2021

Påsklov

29 mars-5 april 2021

Skolfri dag

30 april 2021

Skolfri dag

13 maj-14 maj 2021

Skolfri dag

31 maj 2021

Kontakt

Senast ändrad • 2020-05-29