Haganässkolan

Haganässkolan ligger i centrala Åstorp och har elever i årskurs F-6. På skolan finns även skolbarnsomsorg upp till 12 års ålder.

Haganässkolans upptagningsområde är Åstorps centrum och Haganäsområdet. På Haganässkolan bedrivs verksamheten med glädje, humor och medmänsklighet så att hela personen tas tillvara och trivs.

Vår vision är: Alla ska förstå och nå sin fulla potential.

Till vårt skolbibliotek kommer skolans elever och lärare för att låna böcker. Böcker att läsa både för nöjes skull och i undervisningen. Här finns roliga, spännande, skrämmande, sorgliga böcker på olika läsnivåer för att alla elever ska kunna hitta något som passar dem.

På Haganässkolan finns två fritidshemsavdelningar för eleverna i årskurs F-1 och 2-3. Från årskurs 4 erbjuds klubbverksamhet där eleverna kan vara antingen inskrivna eller ha klubbkort.

På morgonen har fritidshemmet sin verksamhet gemensamt i fritidsklubbens lokaler. Verksamheten börjar kl 6.30 och 7.30-7.45 serveras frukost i matsalen.

F-3 har öppet från skolans slut till kl 17.30 och delar lokaler med förskoleklassen. Mellanmål serveras ca 13.50 och efter det erbjuds olika aktiviteter. Eleverna får själv välja vilken av de erbjudna aktiviteterna de önskar vara med på.

Fritidshemmet är öppet alla dagar klockan 06.30-17.30. Fritidsklubben har öppet måndag till fredag till klockan 17.00.

Barn med omsorgsbehov före eller efter fritidshemmets öppettider kan få plats på Dalagårdens förskola som har öppet mellan 05.30-07.00 och 17.00-22.30.

Sjukanmälningar görs digitalt i Edwise.

Frukost till alla elever

Alla elever på Haganässkolan får kostnadsfritt äta frukost på skolan.

Tider för frukost på Haganässkolan

Dag

Tid

Måndag08.00-08.50
Tisdag-fredag07.30-07.50

Kontakt

Senast ändrad • 2020-04-24