Hyllinge skola

Hyllinge skola har elever i årskurs F-9. På skolan finns tre fritidshemsavdelningar och en fritidsgård.

Hyllinge skolas vision är "Tillsammans när vi goda resultat i en trygg och utvecklande miljö". Våra prioriterade mål får att uppnå visionen är:

  • Våra verksamheter når goda resultat.
  • Våra arbetssätt ger stöd och utmaningar till samtliga barn och elever.
  • Våra verksamheter har en värdegrund som synliggörs i det dagliga arbetet.

Fritidsverksamheten på Hyllinge skola knyter an och förstärker arbetet med läroplanens mål. Här har barn, elever, föräldrar och personal möjlighet till inflytande, delaktighet och ansvar. Verksamheten är lustfylld, varierade, stimulerande, utvecklande och lärorik.

Avdelningar på fritidshemmet

Avdelning

Telefonnummer

Hyttans fritidshem

042-23 43 76

Brukets fritidshem

042-23 43 75

Storfritids 3-6

042-643 49, 076-885 46 90

 

Sjukanmälan för elever på Hyllinge skola görs till till telefonnummer 042-23 43 43.

Förskoleklassen fungerar som en bro mellan förskola och skola för att utveckla en helhetssyn på barn och barns lärande. Vårt uppdrag är att utveckla en undervisning som främjar alla elevers utveckling och lärande utifrån deras olika förutsättningar och behov.

I förskoleklassen på Hyllinge skola går barnen varje dag kl 8.30-13.30. Under en vecka får barnen ta del av samlingar, matematik, språklig medvetenhet, idrott och lek.

Tillsammans når vi goda resultat i en trygg och utvecklande miljö.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast ändrad • 2020-05-19